Unit Pengurusan Asrama Malaysia

Asrama Malaysia (AMal)

PENDAHULUAN

Asrama Malaysia (AMal) menempatkan murid pelbagai kaum dalam satu asrama bermatlamatkan perpaduan antara kaum. Ciri-ciri Asrama Malaysia adalah merangkumi aspek fizikal, suasana dan aktiviti yang menjurus kepada pemupukan perpaduan dan memahami budaya masyarakat-masyarakat di Malaysia.

Penubuhan Asrama Malaysia (AMal) diputuskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Masyarakat India yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia pada 28 September 2009.

ASRAMA MALAYSIA BERMATLAMAT:

 1. “Untuk melihat rakyat Negara ini tinggal bersama dan berasa serasi antara satu sama lain pada peringkat sekolah, sekaligus akan memupuk perpaduan nasional” (Perdana Menteri Malaysia)
 2. Perpaduan antara pelbagai kaum.
 3. AMal menempatkan murid pelbagai kaum dan berlainan sekolah dalam satu asrama dengan bermatlamatkan perpaduan. Modal Insan yang akan dilahirkan melalui AMal kelak merupakan murid-murid yang memiliki sikap penerimaan antara kaum terhadap kepelbagaian budaya, adat resam, kepercayaan dan amalan rakyat Malaysia.

VISI

Merealisasikan Perpaduan Antara Kaum

MISI

 1. Mendidik murid-murid supaya mengetahui, memahami dan mengamalkan nilai-nilai perpaduan dengan menggunakan pendekatan kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah.
 2. Melaksanakan aktiviti-aktiviti bagi meningkatkan proses penerimaan antara kaum.
 3. Merangka dan melaksana program-program yang memaksimakan proses kerjasama antara murid bagi mengukuhkan perpaduan.

OBJEKTIF

 1. Memupuk pemahaman kepada budaya, adat resam dan kepercayaan agama.
 2. Mewujud suasana kehidupan yang memberi peluang murid untuk tinggal, belajar, beriadah bersama dan memahami budaya antara satu sama lain.
 3. Menerapkan nilai-nilai perpaduan dalam diri murid-murid peserta Asrama Malaysia.
 4. Memastikan murid-murid dapat mengikuti aktiviti/program yang berbentuk integrasi antara kaum.
 5. Membantu murid-murid merealisasikan perpaduan antara kaum.

AMal KUALA LUMPUR (Victoria Institution, Kuala Lumpur)

Kod Sekolah WEB 0226
Alamat Jalan Hang Tuah, 55200 Kuala Lumpur
Tel. Sekolah 03-20782489
Tel. Asrama 03-20260954
E-Mail [email protected]
Kapasiti Asrama 350
Lokasi Asrama Bangsar/Pudu
Status Sekolah
 • Sekolah Premier
 • Sekolah Bestari (1999)
 • Sekolah Kluster Kecemerlangan (2007)

PENGURUSAN PROGRAM AMal

 1. Program Asrama Malaysia (AMal) dikawalselia oleh Unit Pengurusan Asrama, Sektor Pengurusan Kesihatan Intervensi & Asrama (SPKIA), Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
 2. BPSH jiga berfungsi sebagai urusetia kepada Jawatankuasa yang mengoperasikan Program AMal ini iaitu Jawatankuasa Induk AMal, Jawatankuasa Kerja AMal dan Jawatankuasa Pemilihan Kemasukan Murid Amal.
 3. Di peringkat asrama, sama seperti asrama harian yang lain adalah di bawah pentadbiran Pengetua Sekolah. Pengurusan dan pentadbiran AMal ini adalah sama seperti asrama-asrama harian yang diurus tadbir di bawah BPSH, KPM.
 4. Perbezaan utama AMal dengan asrama harian yang lain ialah dari segi penghuninya yang terdiri daripada pelbagai kaum (Melayu, Cina, India, Bumiputera Sabah, Sarawak dan lain-lain) dan murid AMal ini mengikuti program yang direka khas sepanjang berada di AMal.
 5. Penghuni AMal dikecualikan daripada bayaran Yuran Makanan Asrama dan AMal ini menerima peruntukan khas (OS42000) untuk melaksanakan program dan aktiviti yang ditetapkan.

JAWATANKUASA PROGRAM ASRAMA MALAYSIA SEKOLAH

Pengerusi Pengetua Asrama Malaysia
Timb. Pengerusi 1 Penolong Kanan Hal Ehwal Murid (PK HEM)
Timb. Pengerusi 2 Penolong Kanan Pentadbiran
Timb. Pengerusi 3 Penolong Kanan Kokurikulum
Timb. Pengerusi 4 Penolong Kanan Tingkatan 6
Setiausaha Ketua Warden / Warden
Pen. Setiausaha Guru Bimbingan dan Kaunseling
Ahli Jawatankuasa
 • Penyelaras SisKA
 • Guru Kanan Matapelajaran
 • Ketua Guru Disiplin
 • Setiausaha Sukan
 • Guru Pendidikan Islam
 • Guru Penolong
 • Penyelia Asrama
 • Warden

Panduan Permohonan Kemasukan Ke Program Asrama Malaysia (AMal)

 1. Dasar Pengambilan Murid AMal
  • Pengambilan Murid AMal terbuka kepada semua bangsa dan etnik yang terdapat di Malaysia (Melayu, Cina, India, Bumiputera Sabah, Bumiputera Sarawak dan lain-lain).
  • Permohonan AMal ke Tingkatan 1 terbuka kepada murid tahun 6 pada tahun semasa dari SK, SJKT dan SJKC di seluruh negara dan Permohonan AMal ke Tingkatan 4 terbuka kepada murid Tingkatan 3 tahun semasa dari sekolah menengah pemohon.
  • Jawatankuasa Pemilihan Murid AMal Kementerian Pendidikan Malaysia akan melaksanakan pemilihan. Keputusan Jawatankuasa Pemilihan adalah muktamad.
 2. Syarat Permohonan
  • Terbuka kepada semua Warganegara Malaysia sahaja.
  • Terbuka kepada semua kaum.
  • Keutamaan diberikan kepada pemohon yang berpotensi daripada keluarga yang berpendapatan rendah atau sederhana.
  • Pencalonan hendaklah dibuat oleh Pentadbir di sekolah semasa di mana pemohon belajar.
  • Sekiranya Murid AMAL keluar daripada Program Asrama 1Malaysia (Keluar Asrama) pihak sekolah berhak mengambil tindakan dikeluarkan daripada sekolah AMAL sekiranya saluran kemasukan adalah melalui tawaran ke Program AMal KPM.
  • Setiap permohonan hendaklah disertakan SATU salinan dokumen yang telah disahkan seperti berikut:
   • Sijil lahir / Kad pengenalan pemohon dan ibu bapa (jika tidak disertakan permohonan tidak akan diproses).
   • Keputusan UPSR bagi permohonan ke Tingkatan 1 atau PT3 bagi permohonan ke Tingkatan 4 (jika tidak disertakan permohonan tidak akan diproses).
   • Sijil-Sijil Akademik, Kokurikulum dan sijil-sijil lain.
   • Slip Gaji / Penyata Pendapatan ibu bapa/penjaga dan Pengesahan oleh Suruhanjaya Sumpah / Ketua Kampung atau Penghulu sekiranya tiada slip gaji.
   • Dokumen Sokongan untuk ibu atau bapa tunggal.
   • Dokumen Sokongan hak penjagaan anak sekiranya ibu bapa bercerai.
 3. Proses Permohonan
  • Pemohon perlu mengisi borang dan menyediakan salinan dokumen yang diperlukan dengan lengkap.
  • Permohonan tidak lengkap tidak akan diproses.
  • Pemohon perlu memilih sekolah daripada senarai sekolah yang ada untuk ditempatkan bagi mengikuti program Asrama Malaysia (AMal).
  • Permohonan bagi murid semenanjung ke Sabah atau Sarawak adalah digalakkan namun kos pengangkutan murid adalah bawah tanggungan sendiri.
  • Pemohon perlu mendapatkan tandatangan Guru Besar atau Pengetua atau Pentadbir sekolah semasa pemohon sebelum menghantar borang permohonan.
  • Pentadbir perlu memastikan borang permohonan lengkap diisi dan disertakan dengan dokumen yang telah disahkan.
  • Borang permohonan beserta salinan dokumen yang telah disahkan boleh dihantar kepada Urusetia Pengambilan Murid Amal 2019 melalui saluran berikut:
   • Melalui Sekolah Semasa:
    • Pemohon hantar kepada pihak sekolah, pihak sekolah hantar kepada Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, KPM, Putrajaya
   • Melalui Sekolah Asrama Malaysia (AMal):
    • Pemohon menghantar terus ke 4 buah sekolah Asrama Malaysia (AMal) secara pos atau serahan tangan kepada:Victoria Institution, Jalan Hang Tuah Kuala Lumpur; atau
     SMK (P) Sultan Ibrahim, Johor Bharu, Johor; atau
     Maktab Sabah, Kota Kinabalu, Sabah; atau
     Kolej Tun Datu Tuanku Haji Bujang, Miri, Sarawak
   • Kementerian Pendidikan Malaysia:
    • Pemohon menghantar secara pos atau secara serahan tangan kepada:Unit Pengurusan Asrama Harian
     Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
     Aras 4, Blok E2, Kompleks E
     Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
     62604 Wilayah Persekutuan Putrajaya.

Muat turun borang permohonan di https://www.moe.gov.my/index.php/my/asrama/asrama-malaysia

       Layari Facebook AMal Kuala Lumpur untuk mendapatkan info-info terkini di :  https://www.facebook.com/amal.kl.3367