Projek Pertanian Bandar Victoria Institution

Victoria Institution telah terpilih sebagai Penerima Dana PENJANA oleh Pejabat Pertanian Kuala Lumpur bagi menjalankan Projek Pertanian Bandar Kategori Komuniti. Geran pemberian barangan pertanian untuk menjalankan Projek Fertigasi dan manual telah diterima pada bulan Disember 2020. Ajk Pertanian Bandar telah mengusahakan tanaman terung dan kangkung di VI.

Comments are closed.